In this Blog there are some 505 books of all types. The majority are novels. Each book contains the number of times or pages where chess "references" are made. Normally, people speak as if a particular book has been catalogued as "chess". The reality in another, it is clear that the majority of people have not read the whole book. The result is that the publicity made of many books, with their corresponding authors, does not reach a minimum leval to be considered books about chess.

El jugador invisible

Títol: El jugador invisible
Autor: Giuseppe Pontiggia

Idioma: Castellà
Rditorial: Anagrama
Mides: 13x19,5
Pàgines: 203
Any edició: 1987
Impressió: Diagràfic, SA
Lloc: 08014 - Barcelona
ISBN: 88-339-3103-2
Dipòsit legal: B-14664-1987
Preu: 12€

Temàtica: Costumista. Un enemic misteriós ataca pèrfidament, en una revista d'estudis grecollatins, a un professos de filologia a la cimera de la seva carrera universitaria. Dominat per una ànsia creixent, el professor empra tots els mitjans per descobrir la seva identitat, arribant fins i tot a posar en perill la seva pròpia reputació. Novel·la una mica complicada però interessant. 23 referències d'escacs.