In this Blog there are some 475 books of all types. The majority are novels. Each book contains the number of times or pages where chess "references" are made. Normally, people speak as if a particular book has been catalogued as "chess". The reality in another, it is clear that the majority of people have not read the whole book. The result is that the publicity made of many books, with their corresponding authors, does not reach a minimum leval to be considered books about chess.

El combate de Santa Casilda

Títol: El combate de Santa Casilda
Autor: Luis Martín Santos

Idioma: Castellà
Editorial: ABADA Editores
Mides: 14x20
Pàgines: 80
Any edició: 2018
Impressió: Escarola Leczinska
Lloc: Madrid
ISBN: 978-84-17301-10-1
Dipòsit legal: M-17408-2018
Preu: 13€

Temàtica: Filosofia. Rafael Conte va dir d'aquesta obra El Combate de Santa Casilda és una especie de faula historica i intemporal alhora, a mitges entre una mena d'acte sacramental i una llegenda valleinclanesca, on, tot i la carnalitat i potència dels personatges i la cura en la presentació de escenaris i esdeveniments, el tema central és el combat contra tot dogmatisme de l'espècie que sigui. 21 referències d'escacs

El jugador de ajedrez

Títol: El jugador de ajedrez
Autor: David Sala

Idioma: Castellà
Editorial: Astiberri Ediciones
Mides: 23x31
Pàgines: 128
Any edició: 2018
Impressió: Edelvives
Lloc: Bilbao
ISBN: 978-84-16680-68-3
Dipòsit legal: BI-350-18
Preu: 20€

Temàtica. Novel·la. Còmic. David Sala amb unes il·lustracions força originals, ens ha recreat l'obra Stefan Zweig Novela de ajedrez.

Las transversalidades del ajedrez

Títol: Las transversalidades del ajedrez
Autor: Joaquín Fernández Amigo

Idioma: Castellà
Editorial: Balàgium Editors, SL
Mides: 17x26
Pàgines: 184
Any edició: 2017
Impressió: Digital
Lloc: Balaguer
ISBN: 978-84-15184-52-2
Dipòsit legal: L-1159-2016
Preu: 19,95

Temàtica: Escacs. És sana intenció d'aquest tractat, afavorir i potenciar la creativitat del professorat perquè utilitzin els escacs com a original recurs per facilitar l'aprenentatge de les materies academicas. I, de passada, eliminar la por que alguns senten quan escolten la paraula escacs.

Partícules

Títol: Partícules
Autora: Núria Busquet Molist

Idioma: Català
Editorial: Lleonard Muntaner
Mides: 14,5x22
Pàgines: 147
Any edició: 2017
Impressió: Lleonard Muntaner
Lloc: 0780 - Palma
ISBN: 978-84-16554-98-0
Dipòsit legal: PM-1162-2017
Preu: 16€

Premi de narrativa Mediterrània Pare Colom 2017 convocat per l'Ajuntament d'Inca

Temàtica. Costumista. Els relats que conformen Partícules podrien ser instantànies d'escenes de moltes de les nostres vides, si no fos perquè les dinàmiques familiars que s'hi retraten perteixen totes del concepte de límit. Un límit reforçat pel temps i l'espai de la trama,el dia de l'explosió del reactor número quatre de la central nuclear de Txernòbil. Cal remarcar el coneixement dels escacs de l'autora. 6 pàgines d'escacs.

Tesis Matematica del Ajedrez Moderno

Títol: Tesis Matematica del
          Ajedrez Moderno
Autor: Gabriel Vicente Maura

Idioma: Castellà
Editorial: Ricardo Aguilera
Mides: 12x15
Pàgines: 49
Any edició: 1973
Impressió: Imprenta Europa
Lloc: Madrid
ISBN: 84-7005-129-6
Dipòsit legal: M-7005-1973
Preu: 13,70€

Temàtica: Divulgació. Gabriel Vicente Maura explica en aquest llibret de la Federación Mundial de Ajedrez Moderno, els moviments de la nova peça anomenada Primer Ministre. Maura diu: aquesta peça no neix per capritx o arbitrairetat de Gabriel Vicente Maura, si mes no, apareix com a consequència natural de l'anàlisi matemàtic demostratiu que els escacs clàssics estan incomplerts.

El jugador invisible

Títol: El jugador invisible
Autor: Giuseppe Pontiggia

Idioma: Castellà
Rditorial: Anagrama
Mides: 13x19,5
Pàgines: 203
Any edició: 1987
Impressió: Diagràfic, SA
Lloc: 08014 - Barcelona
ISBN: 88-339-3103-2
Dipòsit legal: B-14664-1987
Preu: 12€

Temàtica: Costumista. Un enemic misteriós ataca pèrfidament, en una revista d'estudis grecollatins, a un professos de filologia a la cimera de la seva carrera universitaria. Dominat per una ànsia creixent, el professor empra tots els mitjans per descobrir la seva identitat, arribant fins i tot a posar en perill la seva pròpia reputació. Novel·la una mica complicada però interessant. 23 referències d'escacs.

Detective íntimo

Títol: Detective íntimo
Autor: Carlo Frabetti

Idioma: Castellà
Editorial: Penguin Random House
Mides: 15x23
Pàgines: 271
Any edició: 2018
Impressió: Rodesa
Lloc: Villatuerta (Navarra)
ISBN: 978-84-8365-847-5
Dipòsit legal: B-22963-2017
Preu: 16,90€

Temàtiva: Policíaca. Detective íntimo és una lectura amena, dinàmica, amb diàlegs brillants, constants referències a la literatura universal i alrtes dosis d'humor sarcàstic. 24 referències d'escacs.